Categorie: 2013

Alle spirituele columns van de schrijver Willem Razenberg, gepubliceerd in 2013 op: weblog spiritualiteit – zoeken vinden loslaten.

Veel geluk!

Ik heb iets met mooie afgeronde getallen. Zo ben ik het komende jaar 25 jaar werkzaam als zelfstandige en kennen Greet en ik elkaar 40 jaar. Het beperkende van deze getallen is dat hun waarde is gebonden aan de tijd. Ze hebben nu nog niet hun waarde, die krijgen ze pas in het komende jaar en verliezen deze in het daaropvolgende jaar. Het beste dat je kunt doen is alle getallen loslaten en genieten van dit moment dat nu al mooi en afgerond is. Veel geluk!

geen etiket voor geluk

Bij gevaar worden de primaire emoties, vechten of vluchten, geactiveerd. Vervolgens gaat je denken aan de slag. Het analyseert de gebeurtenis en vergelijkt deze met eerdere gebeurtenissen. Op basis van deze afweging stuurt het denken de emoties bij. Het gebruikt daarvoor mentale etiketten die het aan vroegere gebeurtenissen toekent, zoals: goed en kwaad, oorzaak en gevolg. Het denken plakt overal etiketten op, zelfs op het geluk. Er is echter geen etiket voor geluk. Geluk kan niet worden vergeleken met iets anders. Geluk heeft geen betekenis of zin. Het heeft alleen het nu.

tuinonderhoud

Leven is als het onderhoud van een tuin. Je neemt de zorg van een stukje natuur over van vorige bewoners, plant nieuwe struiken en bomen, snoeit deze en verwijdert onkruid. Terwijl je bezig bent besef je dat alles wat je doet tijdelijk is. Desondanks ga je door en ontdek je dat het doel van de tuin, net als van het leven, niet zit in de toekomst van de tuin maar in het ongebonden en geconcentreerd bezig zijn.

Zie ook: schoonheid

yolo

Yolo is het acroniem voor: You Only Live Once. Je leeft maar één keer. Dit acroniem wordt door jongeren gebruikt die van hun leven één groot feest willen maken. Het grijpt terug op de metafoor van de Romeinse dichter Horatius: ‘Carpe Diem’. Pluk de dag, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Met deze metafoor bouwde Horatius voort op het gedachtegoed van de Griekse filosoof Epicurus (341 v. chr.). Volgens Epicurus dienen de primaire behoeften te zijn bevredigd en de angst voor de dood te zijn losgelaten voordat je het geluk kunt ervaren. Uit zijn brief aan Menoikeus: Een toestand, waarin het lichaam geen pijn heeft en de ziel niet verontrust wordt. Je bereikt dit volgens Epicurus niet met drinkgelagen en door onafgebroken te feesten maar door nuchter te denken. Veel jongeren hebben geen boodschap aan deze wijsheid. Hun boodschap reikt niet dieper dan de getatoeëerde tekst yolo of carpe diem. Brief aan Menoikeus

Zie ook:
pluk de dag
cougar world
derde generatie
instant behoeftebevrediging

eros

Volgens Freud is eros een van de belangrijkste krachten in de mens. We ervaren echter alleen de seksuele variant ervan, de lustbeleving. Eros is meer dan dat. Het is de levensdrift, de scheppende kracht in de mens. Deze uit zich niet alleen in de voortplantingsdrift maar in alles dat we creëren.

nectarine

De meeste mensen leven in een starre wereld waar een perzik een perzik is, een pruim een pruim en een nectarine een nectarine. Sommigen denken dat een nectarine is ontstaan doordat telers een perzik en een pruim met elkaar hebben gekruist. Slechts weinigen weten dat een nectarine een mutatie is, een spontane verandering in het genetisch materiaal van de perzik. Nog minder mensen laten deze gedachten los en zien de scheppende kracht in de mutatie.