afgerond geheel

Een van de mooie momenten in het leven is het moment dat je aan iemands sterfbed staat en beseft dat diens leven een afgerond geheel vormt. Een leven waarvan de scherpe kantjes zijn afgesleten en dat niet wordt vertroebeld door details. Een rode draad die is geweven in het kleed van leven.

Zie ook:
van hetzelfde laken een pak
afgerond leven
de wever