Categorie archief: liefde

Liefde, is het een spel van de hormonen of is het iets anders?

Wat is liefde?

Is liefde de verzamelterm voor de hormonen waarmee we onszelf aan iets of iemand hechten? Of dien ik de vraag ‘Wat is liefde?‘ taalkundig te beschouwen? Is liefde slechts het zelfstandig naamwoord van het bijvoeglijke naamwoord lief? Maar wat is dan de betekenis van lief zoals in lief gezicht? Etymologisch is het woord lief verbonden met het gotische liufs, begeerlijk, en met het Latijnse libido, begeerte. In de taalkundige analyse speelt het werkwoord begeren blijkbaar een belangrijke rol. Wanneer ik me hierop concentreer stel ik vast dat liefde zowel statisch is, een zelfstandig naamwoord, als dynamisch, verbonden met het werkwoord begeren. Deze twee invalshoeken zijn misschien wel de reden waarom de liefde ons zo boeit. Liefde overlapt en verbindt de grootst mogelijke tegenstellingen met elkaar: stilstand en beweging, dood en leven.

Zie ook: begeerte

 

waarom ik van je hou

We zijn al meer dan veertig jaar samen en ik hou nog altijd van je. Hou ik van je omdat ik niet beter weet? Nee, daar ben ik veel te zelfkritisch voor. Hou ik van je omdat ik heb beloofd van je te blijven houden ‘tot de dood ons scheidt’? Nee, mijn liefde laat zich niet vangen in beloftes. Hou ik dan van je vanwege onze aardse zekerheden? Nee, mijn liefde is te levendig om in zekerheden te worden verpakt. Hou ik dan van je omdat je mooi en lief bent? Hoe mooi en lief je ook bent, mijn liefde was er altijd, zelfs op de momenten dat ik me aan je ergerde. Mijn liefde is nooit weggeweest. Ze was er gewoon. Ze is de trouwe metgezel die het liefst op één plaats zichzelf is en dat is in jou. Hoe zou ik dan niet bij je kunnen zijn? Mijn liefde verbindt me met jou en vindt haar bestemming in jou.

 

Wat is het nut van seks?

Het meest eenvoudige antwoord dat je op de vraag ‘Wat is het nut van seks?’ kunt geven is voortplanting. Dit antwoord dekt echter niet alle betekenissen die het voor een mens kan hebben. Hier in willekeurige volgorde de resultaten van een kleine inventarisatie: Seks is een andere manier van zeggen: ik hou van je. Seks brengt je in direct contact met je instincten. Seks biedt genot en troost. Seks helpt je om je fysieke en geestelijke kracht te hervinden. Seks is ontspannend. Seks is plezier voor twee. Seks is relatie bevestigend, versterkend en herstellend. Seks helpt je om jezelf beter te leren kennen. Ben je meer dominant of onderdanig, initiatief nemend of afwachtend, ongecontroleerd of beheerst? En tot slot: Door seks leer je wat hartstocht, tederheid, overgave en loslaten voor je kunnen betekenen.

 

romantisch verlangen

Ik merk dat mijn verlangen naar romantiek groeit. Ik word emotioneel geraakt door filmpjes over huwelijksaanzoeken, geboorteaankondigingen en herenigingen van geliefden. Waar komt deze hang naar romantiek toch vandaan? Veranderen mijn hormonen waardoor ik emotioneler word? Is het een compensatie voor het geweld dat ik zie? Is het een compensatie voor tv programma’s als ‘ex on the beach’ en ‘geordie shore’? Ik heb moeite met de oppervlakkigheid van de deelnemers aan deze programma’s. Ik verlang naar tederheid, mededogen en begrip. Terwijl ik dit zeg besef ik dat deze waarden slechts de keerzijde van de medaille zijn. Ik zal mijn aandacht vaker moeten richten op wat tussen beide zijden verborgen ligt. De naamloze liefde die ik soms in een flits ervaar wanneer beide kanten van de medaille met elkaar versmelten.

Zie ook: huwelijksaanzoeken

 

ondraaglijke lichtheid

Er zijn films die aan me blijven kleven zoals ‘The Unbearable Lightness of Being’, ‘De Ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan’. In deze film heeft de hoofdpersoon Tomas niet alleen een innige relatie met zijn vrouw Tereza maar ook met zijn minnares Sabina. De luchtige manier waarop Tomas met de liefde omgaat is ondraaglijk voor Tereza. Alleen al de titel van de film vind ik zo mooi dat ik hem in mijn hoofd laat rondwentelen. Wat boeit me toch? Waarschijnlijk niet de woorden, ik hoor net zo graag de Engelse als de Nederlandse titel. Is het misschien het contrast in de titel? Je noemt iets ondraaglijk wanneer het te zwaar is om te dragen, het tegenovergestelde van licht. Ik sta nogmaals stil bij mijn vraag en besef dat wat mij boeit het drama is dat in het contrast tot leven komt en dat wordt gelouterd in de liefde.

 

helderziend

Soms zou ik verder willen kunnen kijken dan mijn neus lang is. Onbewust denk ik dat anderen dat wel kunnen. Maar zelfs deskundigen blijken niet verder te kijken dan hun neus lang is. De medisch specialist ziet alleen de klacht die binnen zijn vakgebied valt. Ik besluit dat ik me niet meer wil blind staren op de begrensde kennis van deze en van andere deskundigen. Ik wil zelf ruimer en helderder leren zien. Daarvoor moet ik luisteren naar wat Theresia van Avila zei ‘De Heer wandelt tussen de potten en pannen. Daar zal de liefde worden gezien. Die zit niet verborgen in hoeken en gaten.’ Dus ook niet in de pot met kennis van afzonderlijke deskundigen maar in dat wat hun kennis verbindt.

 

goddelijke liefde (2)

Wat wij in het westen onder goddelijke liefde verstaan is meestal een verheven vorm van aardse liefde. De liefde tussen ouder en kind, de romantische liefde tussen geliefden en de onbaatzuchtige liefde voor de medemens. De christelijke kerk heeft deze vormen van liefde met regels en theologische constructies naar zich toegetrokken zoals in het gebod ‘eert uw vader en moeder’, ‘bemint uw naaste gelijk uzelf’ en de opvatting dat Christus zijn leven heeft gegeven uit liefde voor de mens. Alleen door de regels van de kerk te volgen en door je onvoorwaardelijk over te geven aan het christelijk geloof zou je de goddelijke liefde kunnen ervaren. De exclusieve link die de kerk legt tussen goddelijke liefde en specifieke vormen van aardse liefde maakt ons blind voor alle andere vormen van liefde waarin je de goddelijke liefde kunt ervaren. Je kunt deze in ieder moment van verbondenheid ervaren. Dus ook in de erotiek, in de speelse liefde, in de liefde tussen vrienden, in de liefde voor je werk en zelfs in de liefde voor je ‘zelf’.

Zie ook: goddelijke liefde