Categorie archief: politiek

Politiek, ik wil er spiritueel eigenlijk niet mee bezig zijn maar het is mijn verantwoordelijkheid als mens om er wel mee bezig te zijn.

open huis

Een van de belangrijke vragen in onze tijd is: Ben ik bereid mijn huis open te stellen voor een vreemdeling? Stel je hebt een kamer die je niet gebruikt en je zou daar iemand kunnen laten wonen. Deze persoon zal gebruik maken van alle voorzieningen in je huis. Hij zal ook een lange tijd een beroep doen op je inkomen. Stel dat deze persoon vijandig staat tegenover je normen en waarden en misschien zelfs je baan zal afpakken. Wat doe je dan, haal je hem in huis? Voor veel mensen is Nederland hun huis en thuis. Een grote groep van hen heeft het gevoel dat ze worden gedwongen om dit huis open te stellen voor hun vijand. Voor vreemdelingen die hun cultuur afkeuren, die mee-eten uit de sociale ruif en hen misschien werkloos zullen maken. Alleen wanneer je oprecht en eerlijk de vraag beantwoordt of je je eigen woning voor hen open zou stellen begrijp je waarom anderen de grenzen willen sluiten.

Zie ook: vluchtelingenprobleem

 

de belastingpot

In Nederland leggen we in totaal ongeveer 50% van ons verdiende geld bij elkaar om gezamenlijke activiteiten te betalen. Het grootste deel van dit belastinggeld wordt opgebracht door werknemers en bedrijven. Er is geen ander land dat tekorten voor ons aanvult. Alleen onder strikte voorwaarden kunnen we geld lenen. Ik vat dit samen omdat ik me erger aan de manier waarop sommigen met dit geld omgaan. Gebruikers die doen alsof ze er een natuurlijk recht op hebben. Politici die doen alsof de pot met geld zich vanzelf vult en er vooral is voor financiële cadeautjes aan hun kiezers en die wanneer er te weinig geld in de pot zit deze vullen met nieuwe belastingen en leningen. Je zult maar met zo iemand getrouwd zijn. Een partner die het geld in de huishoudpot gebruikt voor zichzelf, die schulden maakt, deze niet aflost en niet spaart voor onverwachte uitgaven en te verwachten investeringen.

Zie ook: Dutch Disease

 

dictator Trump

Ik erger me aan degenen die politici verwijten dat zij hun verkiezingsbeloften niet nakomen en die iemand als Trump kiezen omdat hij zijn beloften onverdund uitvoert. Zij begrijpen een belangrijk principe van het democratisch proces niet. Een democratisch gekozen leider regeert namens de gehele bevolking. Zelfs wanneer hij een meerderheid van de kiezers achter zich heeft staan houdt hij rekening met de verliezers. Hij sluit compromissen met hen al is het maar om spanningen en opstanden te voorkomen. Trump is geen democraat en ook geen republikein. Hij is een dictator die alle macht naar zich toe trekt en die zijn wil compromisloos oplegt aan meer dan de helft van de kiezers. Laten we hopen dat het democratisch systeem in Amerika sterk genoeg is om te voorkomen dat hij een absoluut heerser wordt die zichzelf boven de kiezers en boven de wet stelt.

Zie ook:
rompertje stumpertje trumpertje
mindfucker
nood leert bidden

 

de geschiedenis herhaalt zich

De politieke ontwikkelingen in onze tijd vertonen grote overeenkomsten met de opkomst van het nationaal socialisme in Duitsland waar Hitler de prille democratie in de Weimarrepubliek gebruikte om aan de macht te komen. Met emotionele overtuigingskracht benoemde hij de pijnpunten van het Duitse volk, wees zondebokken aan in en buiten Duitsland en beloofde in naam van het Duitse volk de problemen op te lossen. Toen hij eenmaal aan de macht was misbruikte hij zijn positie om het parlement en de wet buiten spel te zetten, de media te muilkorven en zijn tegenstanders met geweld te onderdrukken. Ook in onze tijd misbruiken populisten de democratie om aan de macht te komen. Met bombastische retoriek en nep-nieuws binden ze grote groepen van de bevolking aan zich. Net als de nazi’s richten ook zij hun giftige pijlen op minderheden, de gevestigde politiek, de wet, de media en het buitenland.

 

mindfucker

Een mindfucker is iemand die zijn slachtoffer zodanig manipuleert dat deze aan zichzelf gaat twijfelen. Vaak is het een narcist die in het middelpunt van de belangstelling wil staan. De mindfucker hanteert diverse manipulatietechnieken, zoals: Ontkennen dat hij iets heeft gezegd en doen alsof de ander het waarschijnlijk wel weer vergeten zal zijn. Zichzelf met leugens mooier voordoen dan hij is en woedend reageren wanneer de ander hem op deze leugens wijst. Met nepnieuws de ander proberen te beschadigen en verontwaardigd reageren wanneer hij zelf slachtoffer dreigt te worden van nepnieuws. Neem de tweet van Trump van 6 augustus 2012 waarmee hij nepnieuws over Obama verspreidde: An ‘extremely credible source’ has called my office and told me that @BarackObama’s birth certificate is a fraud. Een andere tweet toen hij op 11 januari 2017 zelf slachtoffer dreigde te worden van nepnieuws over de invloed die Poetin op hem zou hebben: I win an election easily, a great “movement” is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state!

Zie ook:
mijn baas is een narcist
rompertje stumpertje trumpertje
dictator Trump
nood leert bidden

 

rompertje stumpertje trumpertje

De naam Trump roept de volgende associaties bij me op: rompertje, stumpertje, trumpertje. Waarom verklein ik de nieuwe president van Amerika tot baby- en peuterformaat? Probeer ik de gevolgen van zijn aanstelling te verkleinen door hem kleiner voor te stellen? De vraag zet me ertoe aan om vast te stellen wat ik van hem vind: Trump is met zijn gebrekkige moreel besef en zijn impulsieve en dominante gedrag een gevaar voor de wereld waarin ik leef. Direct hierop volgend bedenk ik dat misschien later zal blijken dat ik zijn invloed te groot heb ingeschat. Dit leidt tot een nieuwe vraag: Verstop ik mezelf nu onder een warme deken waar alles goed komt? Straks blijk ik zelf het stumpertje te zijn, een onnozel en goedgelovig kind.

Zie ook:
nood leert bidden
dictator Trump
mindfucker

 

Ten onder aan ons succes?

Volgens de wetenschap zijn de dinosaurussen uitgestorven door een plotselinge klimaatverandering. Ook nu verandert het klimaat. Ook deze keer gaat het snel. Nu als gevolg van ons succes. Door de industrialisatie leven we met bijna 7 miljard mensen op de aarde. We betalen hier een hoge prijs voor. De bodemschatten raken uitgeput, de aarde raakt vervuild en grote groepen mensen leven in armoede en ontvluchten hun traditionele woongebieden. Als we deze veranderingen willen overleven dan zullen alleen wetenschap en techniek ons niet verder helpen. We zullen harde afspraken moeten maken over het bestrijden van armoede en over het duurzaam omgaan met de aarde. Dat is in deze tijd van politieke onrust een hele kunst. We kunnen namelijk fantastische gevoelens met elkaar delen en misschien zelfs gezamenlijk iets afspreken maar wanneer we de politici niet vertrouwen die er wetten van moeten maken dan wordt iedere wet een wegwerpzakdoek waarin we onze neus snuiten.

Zie ook:  het einde van de wereld