gevoelsonderzoek

Ik onderzoek regelmatig mijn gevoelens. Wat voedt ze, waar komen ze vandaan? Mijn zoektocht begint meestal bij de fysieke uitdrukking van een gevoel. Door mijn lichamelijke reactie te observeren lost het gevoel op en krijg ik inzichten die verder reiken dan mijn dagelijkse gedachten en gevoelens. Deze inzichten eindigen vervolgens soms met waar de zoektocht mee begon: een fysieke ervaring. Een gevoel van opwinding. Nu eens vindt dit een uitweg in de dingen die ik doe, dan weer verstart het. Het gevoel wordt dan een ijsschots in de stroom van leven die met verstilde aandacht moet worden ontdooid voordat ze mijn bewustzijn verstikt.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

allemaal gewoon mensen

Waar ik ook kom, ik zie hoe mensen eenzelfde soort leven leiden. Ze worden geboren, maken zich druk en gaan dood. Vieren hun feesten en hebben verdriet. Wat maakt iemands leven bijzonder? Zijn het de kleine verschillen of is je hele leven niet bijzonder? Is het eigenlijk heel gewoon en is het enige bijzondere dat je er soms het gewone van inziet?

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

je bent al verlicht

Moet een mens intensief mediteren om verlicht te raken? Nee. Ieder mens is al verlicht. De meeste mensen kunnen er echter niets mee omdat ze gehecht zijn aan gedachten, gevoelens en gedrag. Dit verduistert het licht. Door je gehechtheid los te laten raak je verlicht. Een voorbeeld: Stel, je bent geconcentreerd bezig een vraagstuk op te lossen. Het lukt niet. Je laat het los, je gaat even iets anders doen, je komt terug en plotseling zie je het antwoord. Deze flits van verlichting wordt sterker wanneer je ook de antwoorden die je vindt loslaat. De verlichting overvalt je dan als een gevoel van intense vreugde, van één zijn en diep inzicht.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

positief

Ik heb moeite met negatieve mensen. Met mensen die een voorkeur lijken te hebben voor het woordje nee. Negatief komt van het Latijnse negare: nee zeggen, ontkennen, weigeren. Daartegenover staat het woord positief. Dit woord stamt van het Latijnse ponere, plaatsen. Voor mij betekent positief zijn: jezelf met een open geest middenin het leven plaatsen. Terwijl ik dit zeg vraag ik me af of ik zelf wel positief ben. Waarom zeg ik anders dat ik moeite heb met negatieve mensen? Waarom stel ik me niet voor hen open?

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

dood spoor

Wij draven maar door. Volgen uitgesleten sporen van generaties voor ons en sporen die zijn ontstaan tijdens ons eigen leven. Uit gemakzucht, hebzucht, genotsdrang en machtswellust trekken we diepe sporen in onze gedachten, gevoelens en gedrag. Geven onszelf niet de tijd voor zelfreflectie en zelfkritiek. Staan alleen open voor mensen die bevestigen dat we op het goede spoor zitten. Rechtvaardigen ons met gedachten als: Zo ben ik nu eenmaal en je kunt jezelf toch niet veranderen. Zijn verbaasd en verontwaardigd wanneer het spoor dat we volgen een dood spoor blijkt te zijn.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

mediteren voor geliefden

Mantrameditatie is het verstillen van je gedachten en gevoelens door het herhalen van een mantra, bijvoorbeeld een geluid of een woord. Door je op een mantra te concentreren worden je gedachten en gevoelens transparant en beland je in het hier en nu waar je jezelf één voelt met het leven. In een relatie is je geliefde je mantra. Door je op je geliefde te concentreren wordt hij of zij transparant en beland je in het hier en nu waar je jezelf één voelt met je geliefde. Net als in de mantrameditatie verdwijnt de transparantie wanneer je jezelf verliest in oordelen of wanneer je jezelf laat afleiden door iets of iemand anders.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

echte vrienden

Hoeveel mensen voelen zich niet verraden wanneer ze tot de ontdekking komen dat de vrienden van wie ze dachten dat het echte vrienden waren dat niet blijken te zijn. Wanneer ze kritisch waren geweest dan hadden ze dat in de meeste gevallen al kunnen weten. Op praktisch niveau merk je het doordat de zogenaamde vrienden je weten te vinden wanneer ze je hulp nodig hebben bij een verhuizing maar zelf niet thuis geven wanneer je hen een keer nodig hebt. Op een minder opvallende manier zijn het de mensen die met je omgaan omdat ze zich door je leefstijl bevestigd voelen in hun ego. Die je soms zelfs manipuleren zodat je je ego aan dat van hen aanpast. Echte vrienden zijn echter de personen die geen bevestiging bij je zoeken en bij wie je je ego kunt loslaten. Dit is niet altijd pijnloos. Echte vrienden durven je namelijk een spiegel voor te houden. De vraag of je zelf wel een echte vriend bent blijkt wanneer je bereid in de spiegel te kijken die je vrienden je voorhouden.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail