nood leert bidden

In tijden van onzekerheid zoeken mensen steun bij een hogere macht of bij een sterke leider. In de kerk zoeken ze steun bij een goddelijke macht. Maatschappelijk zoeken ze steun bij een politieke leider. Op dit moment wordt de wereld overspoeld door onzekerheid over de effecten van oorlog, globalisering, klimaatverandering en economische ongelijkheid. Zaken waar volgens velen de gevestigde politiek door eigenbelang en navelstaarderij geen antwoord op heeft. Dit wantrouwen zie je overal terug, van Amerika tot Rusland en de Filipijnen waar de bevolking steun zoekt bij populisten als Trump, Poetin en Duterte. Politici die simpele en krachtige oplossingen zeggen te hebben en door hun aanhang als goden worden vereerd.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

polariserende politici

De wereld polariseert. Dit feit is op zich geen wereldschokkend nieuws. De geschiedenis kent diverse perioden waarin de mensheid polariseerde. Perioden waarin standpunten een elektrische lading leken te krijgen waarbij de vonken er vanaf vlogen. We zijn ons helaas onvoldoende bewust van het gevaar dat dit oplevert. Op dit moment worden politieke tegenstellingen op de spits gedreven. Onafhankelijke media voorzien deze ontwikkeling van achtergrond informatie en onafhankelijke verkiezingen sturen het bij. Wanneer we onszelf echter zullen laten meeslepen door polariserende politici die aan de stoelpoten van deze onafhankelijkheid zagen dan zal blijken dat de schok die dit oplevert een doodklap is.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ik en mijn lichaam

In de loop van de jaren is de band die ik met mijn lichaam heb veranderd. Als kind was ik mijn lichaam. In mijn pubertijd ontdekte ik dat het een bron was van genot. In mijn arbeidzame leven dwong ik het om mijn geest te volgen. Dit deed ik ondanks dat ik wist dat ik er roofbouw op pleegde. Nu ik ouder ben besef ik dat mijn lichaam altijd een dienstbare metgezel is geweest. Door mijn ziekte heeft het echter de grens van haar meegaandheid bereikt. De rollen worden nu omgedraaid. Ik dien dienstbaar te zijn naar mijn lichaam, alert te reageren op haar signalen en mijn gedrag en medicatie aan te passen. Ik moet met andere woorden een pas op de plaats maken en weer meer mijn lichaam zijn.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

het oude mannen hekje

Met weemoed dacht ik zojuist aan het vakantiedorp in mijn jeugd waar de oude mannen op een hekje zittend de voorbijgangers observeerden. Nu ik zelf oud ben overvalt me soms een gevoel van onzekerheid. Wanneer dit gebeurt grijp ik terug op vertrouwde beelden zoals deze herinnering. Beter is het om ook op een hekje te gaan zitten en op te gaan in het hier en nu.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

principieel

Ik heb moeite met principiële mensen. Met personen die hun handelen baseren op een onwrikbare overtuiging. Er zijn verschillende redenen waarom ik moeite met hen heb. Waar ik bijvoorbeeld moeite mee heb is de reden waarom sommigen voor een principe kiezen. De een kiest voor een principe om niet verder na te hoeven denken. Een ander voelt zich op grond van zijn principes verheven boven anderen. Ik heb er ook moeite mee wanneer principiële personen niet bereid zijn een compromis te sluiten of wanneer ze hun principes aan anderen proberen op te dringen. Dit betekent niet dat ik tegen principes ben. Ik heb zelf ook principes. Ik wil bijvoorbeeld mijn geluk niet baseren op het ongeluk van anderen. Hoe strikt ik mezelf soms ook aan mijn principes houd, ik kan gelukkig ook glimlachen om mezelf, met name op de momenten dat ik de betrekkelijkheid van mijn principes inzie.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

bevrijdende lach

Veel gelovigen hebben moeite met humor. Het relativerende karakter van humor botst met de dogmatische aspecten van hun godsdienst. Humor haalt deze onderuit. Hierdoor dreigt het religieuze gebouw in te storten waarin ze zichzelf veilig waanden. Een spirituele zoeker reageert anders. Humor bevrijdt hem van wat vaste proporties heeft aangenomen in zijn geest, van dogma’s, macht, spanning enz. Echte spirituele zoekers zijn meesters in zelfspot, lachen om wat zeker lijkt, soms met een aanstekelijke lach maar vaker nog met een glimlach.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

lafbekken

Ik erger me aan mensen die anoniem hun gal spuwen op internet. Die de etter van haat en wrok in grote bakken opsparen en over ons uitstorten. Ze doen me denken aan criminelen die nadat ze zijn betrapt niet kwaad worden op zichzelf maar op de politie omdat die geen respect voor hen zou hebben. Net als deze criminelen roepen de anonieme etterbakken om het hardst om respect maar missen zelfrespect. Hadden ze dat wel gehad dan zouden ze zichzelf niet angstig verstoppen in de anonimiteit. Door voor de anonimiteit te kiezen plaatsen ze zichzelf bij de groep lafbekken waar ik geen respect voor heb en waar ik hoogstens mededogen mee heb omdat ze in een verwrongen wereld leven waar ze zichzelf traumatiseren.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail