eureka

Wanneer je jezelf bij het vrijen laat leiden door je fantasie dan levert dat misschien wel een orgasme op maar dit orgasme reikt minder diep dan wanneer je de fantasie loslaat en je overgeeft aan de liefde. Als zoeker naar de waarheid kun je een groot plezier beleven aan de gedachten die je onderweg ontdekt. Dit gevoel gaat echter minder diep en is minder bevrijdend dan het eureka gevoel wanneer je, aan het einde van je gedachten gekomen, jezelf overgeeft aan het hier en nu. Een blij gevoel waarin je de naakte waarheid ziet en ervaart. Archimedes zou naakt door de straten rennend eureka hebben geroepen nadat hij in bad de naar hem genoemde wet over de opwaartse kracht in een vloeistof had ontdekt.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

paradox

Er bestaat een hardnekkig misverstand dat het denken de spirituele beleving in de weg staat. Wat een ontkenning van de scheppingskracht die zich in het denken manifesteert! Natuurlijk, er zit een paradox tussen je denken en de spiritualiteit. Ga deze paradox echter niet uit de weg maar leer er mee om te gaan. Stel je open voor denken en niet-denken. Je hebt ze beide nodig. Juist in de paradox schuilt het scheppende dat haar grens wil verleggen.

Zie ook: de yoga van het denken

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

onrust

Voordat ik een column schrijf is er vaak iets dat me al enige tijd bezighoudt. Zo ook vandaag. Nog niet gevangen in de taal is het een onrustig gevoel dat door de wereld op de achtergrond van mijn leven wordt geprojecteerd. Politieke onrust en het dagelijks geneuzel waar we ons mee bezig houden. Ik zou het allemaal met grootse gebaren willen uitvegen. Terwijl ik mijn aandacht hierop richt besef ik dat ik nog onrustiger zou worden wanneer ik dit werkelijk zou proberen. Ik dien de onrust onder ogen te zien. Ik ben dan misschien wel niet de katalysator van de onrust maar wel de bron ervan.

Zie ook: op zoek naar rust

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

de yoga van het denken

Voor de meeste mensen is yoga een methode om zich te ontspannen. Yoga is echter meer dan dat. De oorspronkelijke betekenis van het woord yoga is verbinding, eenwording. Verbinding met het potentieel hogere in jezelf. Het is een levenswijze die wordt gekenmerkt door onthechting. Onthechten is niet: weggooien, ontkennen, afstand nemen. Onthechten is de waarde van iets inzien en ervaren zonder je eraan te hechten. Onthechten beperkt zich ook niet tot één aspect van je persoon. Om te leren onthechten kan het echter wel handig zijn om je op één aspect te richten, bijvoorbeeld op het denken. Bij de yoga van het denken ga je het denken niet uit de weg maar vraag je door tot op de bodem en hecht je jezelf niet aan de gedachten die je tegenkomt. Geen vraag of antwoord is ongepast zolang je de antwoorden maar loslaat. Door dit te doen krijg je inzichten en ervaringen die het denken niet voor mogelijk had gehouden, ontdek je dat alles met elkaar is verbonden.

Zie ook:
Leve het denken!
paradox

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leve het denken!

In de ogen van veel meditatie beoefenaars staat het denken de spirituele beleving in de weg. ‘Stop met denken!’ is hun credo. Dit standpunt doet geen recht aan een van de meest bijzondere instrumenten waarover we als mens beschikken: het denken. Het denken is een bron van spirituele scheppingskracht waarmee we vorm geven aan het leven. Door het op de juiste manier toe te passen wordt de spirituele beleving manifest. Er zijn twee belangrijke regels: Hecht je niet aan afzonderlijke gedachten en vraag door tot je het mysterie van het leven toucheert. Door deze regels in acht te nemen krijgt het denken de plaats die het verdient. Helaas maken veel mensen een rommeltje van hun denken, dolen rond in gedachten die ze eindeloos herhalen zonder tot op de kern door te vragen.

Zie ook: de yoga van het denken

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

de rede

Ik schrijf regelmatig over de rede maar wat betekent de rede voor mij en wat is het? De rede helpt mij om tot een breder en dieper inzicht te komen dan ik met puur logisch denken zou bereiken. Gebruikmakend van de rede ontdek ik de samenhang in mijn denken. Doorvragen is de belangrijkste techniek die ik gebruik. Vragen als: Wat weet ik? Hoe zou ik op basis van deze kennis kunnen handelen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van mijn handelen? Een voorbeeld waar dit soort vragen toe leiden: Er zijn arme en rijke mensen in de wereld. De cultuur zoekt, net als vloeistof in een communicerend vat, naar een balans. De druk die daarbij ontstaat verdeelt zich gelijkmatig in de tijd of hoopt zich op en veroorzaakt een plotselinge doorbraak. Wanneer de armen in de wereld geen toegang krijgen tot de rijkdom in de wereld dan is de kans groot dat zij een schokgolf zullen veroorzaken onder de rijken.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

verlichting 2.0

Tot op de dag van vandaag wordt onze cultuur bepaald doordat Christus zich niet verzette tegen zijn terdoodveroordeling. Dit heeft ons niet alleen verdraagzaamheid geleerd, we zijn er ook naïeve idealisten door geworden die zich hebben opgesloten in een cocon van politieke correctheid. We durven ons niet openlijk uit te spreken tegen de achterlijkheid van traditionele opvattingen over vrouwen en mannen en tegen godsdiensten die dit goedpraten. Door onze angst lopen we het risico dat we het zullen afleggen tegen degenen die assertiever zijn. Tegen testosteronbommen die zijn gehersenspoeld met vrouwonvriendelijke dogma’s. Het is dom en naïef om erop te vertrouwen dat het wel goed met hen komt zodra ze de zegeningen van onze cultuur hebben ervaren. Onze cultuur is namelijk niet eenduidig en duidelijk. Ook binnen de fundamentalistische christelijke kerk bestaat veel vrouwonvriendelijkheid. Nee, wat we nodig hebben is een volgende fase in het verlichtingsdenken. Actief uitdragen waar de verlichte denkers voor hebben gevochten: dat je geen religie nodig hebt om te bepalen wat zedelijk gedrag is. Je kunt dat ook bepalen met de rede die confronterend mag en soms moet zijn.

Zie ook:
testosteronbel
verlichting

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail