lijdensdrieluik

Meer dan 35 jaar geleden zag ik op een festival voor experimentele films in Londen een voor die tijd schokkende film. Op een bioscoopscherm werden drie gruwelijke beelden van de oorlog in Vietnam vertoond, een boeddhistische monnik die zich op straat uit protest in brand stak, een meisje dat met napalm overgoten naakt over straat rende en een man die met een pistoolschot op straat werd geëxecuteerd. De beelden werden afwisselend naast elkaar geprojecteerd en waren voorzien van kleurfilters en vrolijke disco muziek. Ik herinner me dat ik vastgenageld op mijn stoel zat terwijl de helft van de bezoekers uit afschuw de zaal verliet. Ik ervaar de laatste dagen een soortgelijk iets. Berichten in de media, van terroristische aanslagen tot barbaarse executies en kindermisbruik, vermengen zich met het gewone dagelijks leven en worden erdoor uitvergroot. Het contrast tussen beide werelden houdt mij gevangen. Het liefst zou ik willen vluchten. Bevroren in de tijd blijf ik echter alles in me opnemen en lijd onder wat ik zie.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Waar blijven de kritische moslims?

We leven in een open maatschappij die al eeuwen wordt gevoed door kritische denkers. Zij staan aan de basis van onze wetgeving en van het recht op vrije meningsuiting. Dit recht is niet vrij in de zin dat er geen regels zijn. Zo is haat prediken verboden. Op dit moment is er in de wereld een grote groep haatpredikers die hun leven baseren op de koran en die menen dat zij mensen tegen elkaar op mogen zetten en uitmoorden op basis van dit boek. Ook in Nederland zijn er mensen die hun handelen baseren op de koran. Zij zijn, gebruik makend van de verworvenheden van de open maatschappij, moreel schatplichtig aan de samenleving en dienen kleur te bekennen. Niet door alleen maar te zeggen dat de koran een boek van vrede en liefde is maar door dit ook helder en bondig met teksten uit de koran te onderbouwen en de argumenten van de haatpredikers openlijk aan een kritische beschouwing te onderwerpen.

Zie ook: Zet de islam aan tot haat?

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

lethargisch

De oorspronkelijke betekenis van lethargie is een ziekelijke slaaptoestand. Vanuit deze betekenis heeft het de overdrachtelijke betekenis gekregen van doffe onverschilligheid. Ik voelde me de laatste dagen lethargisch. Gelaten accepteerde ik het trillen van mijn kaak. De diagnose en behandeling had ik in handen gelegd van specialisten. Zelf bevond ik me in een rouwproces waarin ik probeerde de beperking te accepteren. Dit veranderde toen gisteren iemand tegen mij zei: Dat zul je allemaal zelf al wel hebben uitgezocht, je bent daar het type voor. Plotseling besefte ik dat ik niet alles grondig had onderzocht. Volgens de specialisten is parkinsonisme de meest waarschijnlijke oorzaak van het trillen. Dit is een ziektebeeld dat op Parkinson lijkt maar het niet is. Toen ik me er via internet verder in verdiepte kwam ik erachter dat er misschien toch een link is met de medicijnen die ik gebruik voor mijn hart. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de tremor die ik heb door deze medicijnen worden veroorzaakt. Dit deed me uit mijn lethargie ontwaken. Rouwen doe ik eventueel later wel weer.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wie is er nou eigenlijk bang?

Volgens sommige opiniemakers wordt het debat over terrorisme bepaald door angst. Gedreven door angst kiest het grote publiek volgens hen voor populisten die een simpele en snelle oplossing zeggen te hebben. Je zou voordat je deze conclusie trekt moeten onderzoeken óf en hoe je zelf wordt beïnvloed door angst. Een mens reageert op angst door te vechten of te vluchten. Vecht je door te pleiten voor een harde aanpak of vlucht je in een oproep om rustig te blijven? Pas wanneer je je eigen angst en reactie onder ogen hebt gezien heb je recht van spreken en kun je bepalen wat de beste oplossing is, een harde en/of zachte aanpak.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

tijdgeest

Cultuur is de verzamelterm voor alles wat we met elkaar delen aan gedachten, gevoelens en gedrag. Iedere cultuur heeft een ontstaansgeschiedenis die soms generaties teruggaat. Ondanks de vaak lange geschiedenis is het niet zo dat een cultuur niet verandert. De belangrijkste veranderingen in een cultuur ontstaan onder invloed van de tijdgeest, kenmerkende manieren van denken, voelen en handelen die ontstaan door specifieke gebeurtenissen. Op dit moment zouden de terroristische zelfmoordaanslagen en criminele liquidaties zo’n verandering op gang kunnen brengen. Ze zouden ertoe kunnen leiden dat we anders gaan aankijken tegen de individuele waarde van een mens. Terwijl ik hierbij stil sta dringt de betrekkelijkheid van mijn eigen leven tot me door, zelfs mijn diepste waarden en normen zijn een speelbal van de tijd. Ze worden gevormd door de tijd en verdwijnen in de tijd.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

slecht geheugen

Ik heb een slecht geheugen. Op de middelbare school moest ik ‘stampen’ om vreemde woorden te onthouden. Wanneer ik in mijn columns dieper inga op een bepaald woord moet ik me er vaak eerst weer even in verdiepen. Als schrijver heb ik in de loop van de jaren de voordelen van dit slechte geheugen ontdekt. Ik hecht minder aan de kennis en inzichten die ik bij het schrijven heb opgedaan. Iedere keer dat ik schrijf is een moment dat ik opnieuw moet ontdekken. Ondanks dat ik iedere keer opnieuw moet beginnen betekent dit niet dat ik niets heb aan al mijn schrijven. Ik merk dat mijn vermogen om in het hier en nu te leven groeit door de vele bewuste momenten die ik tijdens en door het schrijven ervaar.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

roodkapje

Soms voel ik me net roodkapje die met een mandje aan haar arm door het bos wandelt. Rondhuppelend verzamelt ze alles wat haar opvalt. Ik verzamel dan wel geen eikels en mooie blaadjes maar ervaringen die ik links en rechts opdoe. Zo nu en dan kijk ik in mijn mandje en probeer de ervaringen te ordenen. Door de grote verscheidenheid aan ervaringen is dit bijna onmogelijk. Toch ga ik door. Ervaringen worden in dit proces woorden. Uiteindelijk zit mijn mandje vol met woorden in plaats van met ervaringen. De vraag rijst nu: Moet ik mijn mandje met woorden niet achterlaten in het bos? Doe ik dit trouwens al niet via dit weblog?

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail