de drie d’s

We zijn als mens voortdurend op zoek naar antwoorden op vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Waarom leef ik?’ Op deze zoektocht zijn drie persoonlijkheidsaspecten belangrijk: daadkracht, discipline en doorzettingsvermogen. Stel je hebt een onderwerp dat steeds in de mist van je geest opdoemt en verdwijnt. Daadkrachtig besluit je op een dag om het tot op de bodem uit te zoeken. Met dit daadkrachtig voornemen ben je er niet. Je aandacht zal regelmatig verslappen en afdwalen. Op die momenten dien je gedisciplineerd door te zetten. Het woord discipline is verwant aan het woord discipel. Je zult je als een leerling volledig moeten overgeven aan het proces van vragen stellen, het onderwerp tot op de bodem uitdiepen. Wanneer je dit weet vol te houden krijg je uiteindelijk inzicht in de diepere betekenis van de twee kernvragen.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

de menselijke zandkorrel

Individueel zijn er grote verschillen tussen mensen. Kijk ik naar de mens als lid van de mensheid dan zie ik vooral overeenkomsten. Dit laatste overkomt me steeds vaker. Hoe afkeurenswaardig of bewonderenswaardig het leven van een individu ook is, het verdwijnt in het grote plaatje van de mensheid.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

communicatiewaarden

Ik merk dat ik de neiging heb een gesprek af te breken wanneer een gesprekspartner zich niet aan bepaalde communicatiewaarden houdt. Zo kan ik niet tegen een welles nietes discussie. Ook kan ik er niet tegen wanneer iemand mij gebruikt om zichzelf te horen praten en mijn luisteren interpreteert als een bevestiging van zijn ego. Ik heb ook moeite met mensen die in een gesprek alleen maar reageren op wat ik zeg en geen eigen initiatief tonen. Daarnaast heb ik moeite met mensen die me niet uit laten praten of die mijn zinnen voor me afmaken terwijl ik nog naar de juiste woorden zoek. Dit alles roept een vraag bij me op: Zijn mijn waarden misschien normen, strakke regels, waarmee ik mezelf afsluit van anderen? Terwijl ik deze vraag stel dringt het antwoord al tot me door. Ook al ga ik een gesprek met iemand uit de weg, het hoeft mij niet te belemmeren om me in hem in te leven. Dit kan ook zonder gesprek.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

verras mij

Ik stapte vanochtend uit bed en begroette de nieuwe dag met de gedachte: Verras mij. Vrij van verwachtingen en ideeën begon ik aan dag 23.529 van mijn leven. Tijdens het ontbijt kreeg ik een dip. Ik voelde me letterlijk ziek, zwak en misselijk. Wantrouwen en wanhoop dreigden de positieve start te verpesten. Ik besloot een wandeling te maken door de tuin, genoot van de voorjaarszon en van de voorjaarsbloemen. Onder het genot van een kop koffie veranderden vervolgens wantrouwen en wanhoop in vertrouwen en hoop.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

pingelen

Pingelen is het verschijnsel dat de brandstof  in de cilinder van een benzinemotor ontbrandt voordat de bougie een vonk heeft afgegeven. Pingelen is slecht voor de motor omdat het een tegengestelde kracht uitoefent op de krukas.  Op dit moment heb ik allerlei gezondheidsproblemen waarbij het ongecontroleerd trillen van mijn kaak een van de verschijnselen is. Ik heb het idee dat dit net als bij een motor een slecht teken is. Bij een motor kan pingelen ontstaan door verkeerd rijgedrag, verkeerde koeling, verkeerde brandstof of ongerechtigheden in de cilinder. Om de vergelijking door te trekken naar mijn lichaam: Ik heb het idee dat het trillen ontstaat doordat mijn geest oververhit is of doordat er ongerechtigheden in mijn hersenen zitten. Ik ben te weinig vakman om te weten wat de oorzaak is. Ik zal hiervoor dan ook een beroep doen op de deskundigheid van een arts. Totdat dit is gebeurd heb ik de neiging te pingelen met mijn leven. Af te dingen op de tijd van leven die ik nog heb.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

slachtoffergevoel

Een van de gevoelens die je geluk het meest in de weg staan is het gevoel slachtoffer te zijn van iets of iemand. Je voelt je slachtoffer wanneer er negatieve gevoelens bij je zijn opgewekt die je niet wilt en die zich eindeloos lijken te herhalen. Gevoelens als: eenzaamheid, verdriet, woede, en vernedering. Het risico dat je bij  deze gevoelens loopt is dat je er geen verantwoording voor neemt. Niet accepteert dat het je eigen gevoelens zijn waar je aan vast kunt houden of die je kunt loslaten. Door ze los te laten ontstaat er ruimte voor overgave en mededogen. Vergeet bij het volgende voorbeeld alle godsdienstige constructies die er omheen zijn gebouwd en richt je op de kern van het verhaal: het lijdensverhaal van Christus, slachtoffer van een haatcampagne. Aan de vooravond van zijn kruisiging zag hij in de hof van olijven zijn gevoelens onder ogen en koos ervoor om zijn eenzaamheid en angst los te laten en zich over te geven aan het goddelijke. Ik roep je niet op om christen te worden maar leer van dit verhaal dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van je gevoel.

Zie ook:
mededogen
overgave

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

contemplatie

Ik ben een contemplatief persoon. Het woord contemplatie ofwel beschouwing komt van het Latijnse contemplari. Dit woord verwijst  naar het werk van de augur, een priester in het oude Rome, die met zijn staf een gewijde ruimte afbakende in de lucht waarbinnen aan de hand van de bewegingen van de vogels de wil van de goden werd bepaald. In het Nederlands heeft het woord contemplatie de betekenis gekregen van het overdenken van religieuze en spirituele zaken. Voor mij is contemplatie het bestuderen van een afgebakend onderwerp waar ik vragen over stel, deze diepgaand beantwoord en me open stel voor wat achter de antwoorden verborgen ligt. Door het leven op deze manier te beschouwen ontdek ik de diepere zin ervan.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail