het holografisch nu

Verleden en toekomst zijn door de geest geschapen illusies om grip te krijgen op het leven. De enige werkelijkheid is het nu, het holografisch nu. Bij een hologram draagt elk deel van een opgenomen beeld het gehele beeld van het hologram in zich. Het nu omvat het gehele verhaal van verleden en toekomst. Om verleden en toekomst te kennen hoef je daarom alleen maar in het nu te kijken. Wanneer je dit doet zie je de ene betekenis in de andere, het verleden in de toekomst en omgekeerd.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dutch Disease

Doordat we in de jaren zestig de aardgasbaten gebruikten voor consumptie en sociale politiek steeg de waarde van de gulden. Hierdoor stegen ook de lonen, daalde de export en nam de werkloosheid toe. Dit wordt in de economie de Dutch Disease genoemd. Griekenland lijdt aan een soortgelijke ziekte. Na het verdwijnen van de militaire dictatuur in de jaren zeventig hebben de opeenvolgende regeringen drachmen bijgedrukt om hun sociale beleid en de overheidsuitgaven te financieren. Toen het land vervolgens overging op de euro werden in plaats daarvan leningen afgesloten bij commerciële banken. Leningen die tijdens de bankencrisis door de Europese belastingbetaler werden overgenomen. De problemen waar Griekenland nu mee worstelt zijn te wijten aan het gebrek aan durf in het verleden om onpopulaire beslissingen te nemen zoals belastinghervormingen. Het niet willen en niet durven kiezen voor lange termijn investeringen zie je niet alleen in de politiek. Er zijn overal in de wereld mensen die extra financiële mogelijkheden direct willen consumeren en die deze niet willen investeren in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hierdoor missen ze later de aansluiting met de arbeidsmarkt.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

leven als god

Wonderlijke uitdrukking: Leven als god in Frankrijk. Meestal wordt er mee bedoeld dat je een leven hebt met alle denkbare genoegens: eten, drinken, aardige mensen om je heen, een mooie omgeving en een prettig klimaat. De uitdrukking zegt echter nog iets anders: ‘als god’. Om met een andere metafoor te spreken: Je zegt dat je als een god aan een tafel met allerlei lekkers zit. Wat mij verwondert is dat de meeste mensen die de uitdrukking gebruiken niet beseffen dat ze nog maar één stap verwijderd zijn van de goddelijke ervaring. Deze vindt plaats wanneer je beseft dat je niet leeft als god maar dat je god zelf bent, het mooie en het lelijke, het schone en het vuile bestek, de zon en de regen, het begin en het einde van de maaltijd.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

voor het maximale gaan

Ik heb altijd de wereld willen verbeteren. Ik kom echter steeds vaker tot de conclusie dat er situaties zijn waaraan ik iets zou willen veranderen maar wat niet lukt omdat mijn invloed te klein is of omdat mijn omgeving het niet op prijs stelt. Dit roept een vraag bij me op: Moet ik als een Don Quichot tegen windmolens blijven vechten of moet ik de beperkingen waarmee ik word geconfronteerd accepteren en niet meer voor het maximale gaan? Deze tweede mogelijkheid spreekt me het meest aan maar geeft me het gevoel dat ik mijn verantwoordelijkheid uit de weg ga. Ik zou hier als volgt op kunnen reageren: Willem, je hebt al genoeg gedaan, stop er nou maar mee. Dit vind ik echter te gemakkelijk. Dieper in mezelf reikend sta ik daarom stil bij de derde mogelijkheid: Ga voor het maximale maar verwacht niet het maximale.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

geplet door de kudde

In strijd met alle films en verhalen waarin de held het wint van een groep tegenstanders is er één gevecht dat je altijd verliest: het gevecht met de kudde. Wanneer de groep groot genoeg is en in een stampede over je heen walst verlies je het als individu. Dit geldt niet alleen voor het fysieke gevecht. Iedere kudde heeft de kracht van een stoomwals in zich. Beschikt over wetten die de vrijheid van het individu beperken en over technologieën waarmee het individu in de gaten kan worden gehouden en gemanipuleerd. Ondanks heldhaftige pogingen van hackers en klokkenluiders om een halt toe te roepen aan deze stoomwals zul je er rekening mee moeten houden dat je het gevecht zult verliezen. De enige mogelijkheid om aan je lot te ontsnappen is door je afhankelijkheid van de kudde los te laten. Je voorkomt daarmee niet dat je wordt geplet. Er opent zich wel een wereld voor je waarin geen winst of verlies bestaat.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

zelfoverschatting

Voor veel mensen staat of valt hun zelfvertrouwen bij de publieke erkenning die ze krijgen. Dit zelfvertrouwen krijgt een extra prikkel wanneer de erkenning wordt omgezet in een maatschappelijke positie. Om te bewijzen dat ze de erkenning waard zijn dienen ze zich in onze maatschappij wel emotioneel krachtig te kunnen presenteren. In deze combinatie van zelfvertrouwen en emotionele expressie schuilt een gevaar: zelfoverschatting. Denken dat je alles kunt zeggen zolang de boodschap maar in humor is verpakt of met emotie wordt verteld. Zij die hun zelfvertrouwen hierop baseren beseffen meestal niet dat het aan emoties verslaafde publiek hen even gemakkelijk van de sokkel stoot als waarmee ze hen erop hebben geplaatst.

Zie ook: zelfvertrouwen

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ik zoek een spirituele man

Volgens de zoekwoorden die naar dit weblog leiden zijn veel bezoekers op zoek naar een spirituele man. De vraag is: Wat verstaan ze onder een spirituele man? Zoeken ze iemand die meegaat naar een yoga cursus, een vegetariër of een godsdienstig iemand? Spiritualiteit is een dweilbegrip. Iedereen dompelt zijn dweil in de spirituele zee, wringt haar uit en denkt dat wat er uit komt spiritualiteit is. Spiritualiteit kent echter geen volume of vorm, het is vrij en ongebonden. Spiritualiteit is het leven zelf. Je ontdekt het niet door iets uit het leven te wringen maar door ontspannen en bewust in het leven te staan. Het is daarbij niet nodig om jezelf op een bepaalde leefstijl te richten of op het lezen van religieuze boeken. Iedereen die onthecht en met volle aandacht leeft is een spiritueel mens.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail