wijsheid test

Het probleem van de Griekse schulden is in principe heel eenvoudig. Je geeft voortdurend meer geld uit dan je hebt. Om het gat te vullen leen je steeds meer geld. Vervolgens worden de geldschieters onrustig en staan bij je op de stoep. Ze eisen hun geld op. Wanneer je daar niet in slaagt ga je failliet of wordt een deel van je schuld kwijtgescholden en wordt voor het overblijvende deel een betalingsregeling getroffen.

In de praktijk is het Griekse schuldenprobleem heel wat complexer. De schuldeisers hebben zoveel geld aan je gegeven dat ze zelf in de problemen kunnen komen wanneer je je schulden niet afbetaalt. Bovendien zijn de financiële systemen en handelsbetrekkingen van Griekenland sterk verbonden met die van de andere eurolanden. Deze wederzijdse afhankelijkheid biedt ruimte voor onderhandelingsspelletjes zoals: suggereren dat je de ander niet nodig hebt, denk aan het bezoek van Tsipras aan Poetin en emotionele manipulatie, denk aan het referendum van de Griekse regering om te laten zien dat ze niet alleen staat.

Dit spel is nog maar deel van een veel groter politiek spel. De schuldeisers hebben ook te maken met andere landen die financiële problemen hebben en gunstige regelingen willen. Toegeven aan Griekenland betekent dat je misschien ook hen financieel tegemoet moet komen. Iedere regeling die je treft gaat echter ten koste van belastingbetalers in landen die zelf al diverse bezuinigingen hebben ondergaan. De onwil van deze landen om nog meer pijn te lijden vanwege de zwakke landen kan misschien een grotere scheuring in de eurofamilie veroorzaken dan het vertrek van één van de leden.

Wat is wijsheid? Je verlies nemen en het risico lopen dat je financiële systeem wankelt en misschien omvalt of nog een laatste bod doen? Ik wens iedereen veel wijsheid toe in het spel tussen rationaliteit en emotionaliteit, korte termijn en lange termijn, zakelijkheid en menselijkheid.

Zie ook:
creatief boekhouden
monetaire unie
Dutch Disease

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

het holografisch nu

Verleden en toekomst zijn door de geest geschapen illusies om grip te krijgen op het leven. De enige werkelijkheid is het nu, het holografisch nu. Bij een hologram draagt elk deel van een opgenomen beeld het gehele beeld van het hologram in zich. Het nu omvat het gehele verhaal van verleden en toekomst. Om verleden en toekomst te kennen hoef je daarom alleen maar in het nu te kijken. Wanneer je dit doet zie je de ene betekenis in de andere, het verleden in de toekomst en omgekeerd.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dutch Disease

Doordat we in de jaren zestig de aardgasbaten gebruikten voor consumptie en sociale politiek steeg de waarde van de gulden. Hierdoor groeiden de lonen, daalde de export en nam de werkloosheid toe. Dit wordt in de economie de Dutch Disease genoemd. Griekenland lijdt aan een soortgelijke ziekte. Na het verdwijnen van de militaire dictatuur in de jaren zeventig hebben de opeenvolgende regeringen drachmen bijgedrukt om hun sociale beleid en de overheidsuitgaven te financieren. Toen het land vervolgens overging op de euro werden in plaats daarvan leningen afgesloten bij commerciële banken. Leningen die tijdens de bankencrisis door de Europese belastingbetaler werden overgenomen. De problemen waar Griekenland nu mee worstelt zijn te wijten aan het gebrek aan durf in het verleden om onpopulaire beslissingen te nemen zoals belastinghervormingen. Het niet willen en niet durven kiezen voor lange termijn investeringen zie je niet alleen in de politiek. Er zijn overal in de wereld mensen die extra financiële mogelijkheden direct willen consumeren en die deze niet willen investeren in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hierdoor missen ze de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Zie ook
creatief boekhouden
monetaire unie
wijsheid test

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

leven als god

Wonderlijke uitdrukking: Leven als god in Frankrijk. Meestal wordt er mee bedoeld dat je een leven hebt met alle denkbare genoegens: eten, drinken, aardige mensen om je heen, een mooie omgeving en een prettig klimaat. De uitdrukking zegt echter nog iets anders: ‘als god’. Om met een andere metafoor te spreken: Je zegt dat je als een god aan een tafel met allerlei lekkers zit. Wat mij verwondert is dat de meeste mensen die de uitdrukking gebruiken niet beseffen dat ze nog maar één stap verwijderd zijn van de goddelijke ervaring. Deze vindt plaats wanneer je beseft dat je niet leeft als god maar dat je god zelf bent, het mooie en het lelijke, het schone en het vuile bestek, de zon en de regen, het begin en het einde van de maaltijd.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

voor het maximale gaan

Ik heb altijd de wereld willen verbeteren. Ik kom echter steeds vaker tot de conclusie dat er situaties zijn waaraan ik iets zou willen veranderen maar wat niet lukt omdat mijn invloed te klein is of omdat mijn omgeving het niet op prijs stelt. Dit roept een vraag bij me op: Moet ik als een Don Quichot tegen windmolens blijven vechten of moet ik de beperkingen waarmee ik word geconfronteerd accepteren en niet meer voor het maximale gaan? Deze tweede mogelijkheid spreekt me het meest aan maar geeft me het gevoel dat ik mijn verantwoordelijkheid uit de weg ga. Ik zou hier als volgt op kunnen reageren: Willem, je hebt al genoeg gedaan, stop er nou maar mee. Dit vind ik echter te gemakkelijk. Dieper in mezelf reikend sta ik daarom stil bij de derde mogelijkheid: Ga voor het maximale maar verwacht niet het maximale.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

geplet door de kudde

In strijd met alle films en verhalen waarin de held het wint van een groep tegenstanders is er één gevecht dat je altijd verliest: het gevecht met de kudde. Wanneer de groep groot genoeg is en in een stampede over je heen walst verlies je het als individu. Dit geldt niet alleen voor het fysieke gevecht. Iedere kudde heeft de kracht van een stoomwals in zich. Beschikt over wetten die de vrijheid van het individu beperken en over technologieën waarmee het individu in de gaten kan worden gehouden en gemanipuleerd. Ondanks heldhaftige pogingen van hackers en klokkenluiders om een halt toe te roepen aan deze stoomwals zul je er rekening mee moeten houden dat je het gevecht zult verliezen. De enige mogelijkheid om aan je lot te ontsnappen is door je afhankelijkheid van de kudde los te laten. Je voorkomt daarmee niet dat je wordt geplet. Er opent zich wel een wereld voor je waarin geen winst of verlies bestaat.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

zelfoverschatting

Voor veel mensen staat of valt hun zelfvertrouwen bij de publieke erkenning die ze krijgen. Dit zelfvertrouwen krijgt een extra prikkel wanneer de erkenning wordt omgezet in een maatschappelijke positie. Om te bewijzen dat ze de erkenning waard zijn dienen ze zich in onze maatschappij wel emotioneel krachtig te kunnen presenteren. In deze combinatie van zelfvertrouwen en emotionele expressie schuilt een gevaar: zelfoverschatting. Denken dat je alles kunt zeggen zolang de boodschap maar in humor is verpakt of met emotie wordt verteld. Zij die hun zelfvertrouwen hierop baseren beseffen meestal niet dat het aan emoties verslaafde publiek hen even gemakkelijk van de sokkel stoot als waarmee ze hen erop hebben geplaatst.

Zie ook: zelfvertrouwen

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail