je bent al verlicht

Moet een mens intensief mediteren om verlicht te raken? Nee. Ieder mens is al verlicht. De meeste mensen kunnen er echter niets mee omdat ze gehecht zijn aan gedachten, gevoelens en gedrag. Dit verduistert het licht. Door je gehechtheid los te laten raak je verlicht. Een voorbeeld: Stel, je bent geconcentreerd bezig een vraagstuk op te lossen. Het lukt niet. Je laat het los, je gaat even iets anders doen, je komt terug en plotseling zie je het antwoord. Deze flits van verlichting wordt sterker wanneer je ook de antwoorden die je vindt loslaat. De verlichting overvalt je dan als een gevoel van intense vreugde, van één zijn en diep inzicht.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

positief

Ik heb moeite met negatieve mensen. Met mensen die een voorkeur lijken te hebben voor het woordje nee. Negatief komt van het Latijnse negare: nee zeggen, ontkennen, weigeren. Daartegenover staat het woord positief. Dit woord stamt van het Latijnse ponere, plaatsen. Voor mij betekent positief zijn: jezelf met een open geest middenin het leven plaatsen. Terwijl ik dit zeg vraag ik me af of ik zelf wel positief ben. Waarom zeg ik anders dat ik moeite heb met negatieve mensen? Waarom stel ik me niet voor hen open?

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

dood spoor

Wij draven maar door. Volgen uitgesleten sporen van generaties voor ons en sporen die zijn ontstaan tijdens ons eigen leven. Uit gemakzucht, hebzucht, genotsdrang en machtswellust trekken we diepe sporen in onze gedachten, gevoelens en gedrag. Geven onszelf niet de tijd voor zelfreflectie en zelfkritiek. Staan alleen open voor mensen die bevestigen dat we op het goede spoor zitten. Rechtvaardigen ons met gedachten als: Zo ben ik nu eenmaal en je kunt jezelf toch niet veranderen. Zijn verbaasd en verontwaardigd wanneer het spoor dat we volgen een dood spoor blijkt te zijn.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

mediteren voor geliefden

Mantrameditatie is het verstillen van je gedachten en gevoelens door het herhalen van een mantra, bijvoorbeeld een geluid of een woord. Door je op een mantra te concentreren worden je gedachten en gevoelens transparant en beland je in het hier en nu waar je jezelf één voelt met het leven. In een relatie is je geliefde je mantra. Door je op je geliefde te concentreren wordt hij of zij transparant en beland je in het hier en nu waar je jezelf één voelt met je geliefde. Net als in de mantrameditatie verdwijnt de transparantie wanneer je jezelf verliest in oordelen of wanneer je jezelf laat afleiden door iets of iemand anders.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

echte vrienden

Hoeveel mensen voelen zich niet verraden wanneer ze tot de ontdekking komen dat de vrienden van wie ze dachten dat het echte vrienden waren dat niet blijken te zijn. Wanneer ze kritisch waren geweest dan hadden ze dat in de meeste gevallen al kunnen weten. Op praktisch niveau merk je het doordat de zogenaamde vrienden je weten te vinden wanneer ze je hulp nodig hebben bij een verhuizing maar zelf niet thuis geven wanneer je hen een keer nodig hebt. Op een minder opvallende manier zijn het de mensen die met je omgaan omdat ze zich door je leefstijl bevestigd voelen in hun ego. Die je soms zelfs manipuleren zodat je je ego aan dat van hen aanpast. Echte vrienden zijn echter de personen die geen bevestiging bij je zoeken en bij wie je je ego kunt loslaten. Dit is niet altijd pijnloos. Echte vrienden durven je namelijk een spiegel voor te houden. De vraag of je zelf wel een echte vriend bent blijkt wanneer je bereid in de spiegel te kijken die je vrienden je voorhouden.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

het leven loslaten

Het leven loopt vaak anders dan je wilt. Je wilt gezondheid en je krijgt ziekte. Je zoekt medestanders en je krijgt tegenstanders. Het besef dat je het leven niet altijd in de hand hebt is de eerste stap in loslaten. Wanneer je leert om ook het verlangen zelf los te laten bereik je het punt waarop je zelfs het leven kunt loslaten.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

scheiding kerk en staat

Ik trok mijn wenkbrauwen op toen ik hoorde dat de paus een toespraak zou houden in het Europees parlement. Ik schrok toen ik zijn toespraak hoorde waarin hij zei ‘Als de mens God gaat vergeten en erin faalt Hem de eer te geven, zal geweld opkomen.’ Het is juist deze opvatting die wanneer ze geplaatst wordt in een politieke context tot geweld leidt. Islamitische extremisten die hun opvattingen over hoe we God moeten eren met geweld aan anderen willen opleggen. Ook bij ons lopen we het risico dat politiek en religie op een gewelddadige manier met elkaar verbonden raken. Ik pleit daarom voor een strikte scheiding van kerk en staat. Doen we dat niet dan zullen nieuwe extremisten in de woorden van de paus en andere geestelijk leiders een rechtvaardiging vinden voor politiek geweld, met name wanneer deze woorden door hun eigen parlementsleden in de politieke arena lijken te worden gesteund.

Zie ook:
kerk en staat
theocratie

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail