kleine potentaten

Er is een groep mensen die in staat is mijn geestelijke rust te verstoren. Kleine potentaten die op een slinkse manier proberen hun invloed te vergroten. Die dit bijvoorbeeld doen door hun fouten te verdoezelen of die hun gebrek aan kennis verbergen achter een schouderophalen. Deze kleine ettertjes verzieken niet alleen de maatschappelijke communicatie, ze vervuilen ook hun eigen geest. Wanneer ik niet oplet slepen ze me hierin mee doordat ik wrokkig denk dat ze vastzitten in hun eigen niet te ontwarren geestelijke kluwen.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

vrijheid

Het achtervoegsel -heid in het begrip vrijheid geeft een toestand weer. Vrijheid is iets waarvan we doen alsof het een blijvende toestand is. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is iets waarvoor in de loop van de tijd ruim baan is gemaakt door mensen die kozen voor de rede zoals de Griekse filosofen 2500 jaar geleden en de verlichte denkers vanaf 1650. In deze eeuwen namen we, door de rede centraal te stellen, afscheid van het dogmatisch geloof in de autoriteit van kerk en vorst. Langzaam maar zeker dringen de dogmatici echter onze wereld weer binnen. Ik vraag me af of we ons bewust genoeg zijn van het belang van de rede om de vrijheid te beschermen tegen deze religieuze dogmatici en politieke heersers. Of we de vrijheid niet zullen verkwanselen door de rede te laten verzanden in redelijkheid.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

eindeloze lus van geweld

In de Golfregio worden extremisten vaak omschreven als ‘aanhangers van afwijkende denkwijzen’. Wat een vreselijke omschrijving! Iedereen met een andere religieuze of seculiere opvatting is hiermee een extremist. In mijn ogen is een extremist iemand die extreme middelen, lees: gewelddadige middelen, inzet om zijn mening aan anderen op te leggen. Ondanks het feit dat sommige extremisten hun gewelddadige gedrag religieus proberen te rechtvaardigen is niet iedere aanhanger van een afwijkende denkwijze gewelddadig. Doordat beide omschrijvingen in de Golfregio wel met elkaar worden verbonden wordt er een eindeloze lus van geweld in stand gehouden.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

het geluk tussen geluk en ongeluk

Een van de grote misvattingen over spiritualiteit is dat een spiritueel mens altijd gelukkig is, dat hij nooit ziek is en dat hij bevrijd is van ellende. Spiritueel geluk is niet iets dat het ongeluk in je leven verdringt of vervangt. Tijdens de spirituele ervaring besef je dat geluk en ongeluk met elkaar zijn verbonden, dat echt geluk zich openbaart tussen geluk en ongeluk in, als gras dat tussen de straatstenen groeit. Je ontdekt het door je open te stellen voor geluk én ongeluk in het dagelijks leven.

Zie ook: levende stilte

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

een nieuw religieus bewustzijn

Zoals in een eerdere column al aangegeven maak ik me zorgen over de immigratie van godsdienstige dogmatici. Vanochtend dacht ik: We hebben een tegengeluid nodig, een nieuw religieus bewustzijn. Een bewustzijn dat niet verankerd is in de diensten die je verleent aan een denkbeeldige god maar dat gegrond is in het besef van de diepere waarde van het dagelijks leven. Helaas kun je hier geen naam aan geven. Iedere vorm waarin je het giet leidt uiteindelijk tot tweedracht, machtsstrijd en persoonlijke strijd. Wanneer ik dan ook spreek van ‘een nieuw religieus bewustzijn’ zou ik, beginnend met het woord ‘een’, elk woord moeten weglaten totdat er niets overblijft dat zou kunnen uitgroeien tot een dogma. Het enige dat ik kan doen is luid en duidelijk laten horen hoe zelfreflectie en kritisch denken ruimte scheppen voor steeds weer nieuwe momenten van geestelijke vrijheid en spiritualiteit.

Zie ook:
vluchtelingenprobleem
antidogmatisch
de antidogmatische partij

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

complementair

Complementaire kleuren zijn kleuren die in de kleurencirkel elkaars tegenpool zijn. In geval van licht vormen deze tegenpolen samen wit licht. Ook in de persoonlijkheid bestaan stijlkenmerken die elkaars tegenpool zijn, zoals introvert en extravert, abstract en concreet. Door deze tegenpolen te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen komt energie vrij die zich in de loop van de tijd transformeert van wilskracht naar helder weten en voelen.

Zie ook de pagina: artikelen

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

de boemerang economie

Om economisch te kunnen samenwerken dien je met elkaar afspraken te maken over de manier van handeldrijven en over een gemeenschappelijke munt zodat de waarde van producten en diensten kan worden vastgesteld. Door de groei van onze wensen worden de afspraken en methoden van waardebepaling echter steeds complexer en ondoorzichtiger. Hierdoor ontstaat ruimte voor excessen als: corruptie en zelfverrijking. Tenzij we ons verlangen naar meer en beter weten los te laten is er eigenlijk maar één oplossing om deze excessen te voorkomen: centrale regulering van de economie door bijvoorbeeld de overheid. Je loopt daarmee echter het risico dat de regulering vastloopt in bureaucratie waardoor alles opnieuw te complex en ondoorzichtig wordt. De excessen komen dan als een boemerang bij je terug.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail